Đăng ký
Tính năng quản lý in Gói online Gói cài đặt offline
Quản lý Khách hàng
Quản lý Khách hàng

Quản lý khách hàng bao gồm các tính năng: - Quản lý thông...

Quản lý khách hàng bao gồm các tính năng:
- Quản lý thông tin tài khoản
- Quản lý thông tin liên hệ chi tiết của Khách hàng
- Quản lý lịch sử giao dịch
- Quản lý công nợ
Quản lý Đơn hàng
Quản lý Đơn hàng

Quản lý đơn hàng ứng dụng cho cả doanh nghiệp thương mại và...

Quản lý đơn hàng ứng dụng cho cả doanh nghiệp thương mại và các doanh nghiệp sản xuất, phục vụ cho bộ phận mua bán hàng hóa, sản phẩm. Module Quản lý đơn hàng cũng giúp các nhân viên soạn đơn hàng, theo dõi tiến độ thực hiện các đơn mua và bán hàng hóa, sản phẩm, lên kế hoạch thực hiện việc đóng gói và giao hàng theo yêu cầu của đơn hàng, sau khi tác nghiệp chuyển số liệu đã bán hàng sang bộ phận kế toán.
- Quản lý Đơn hàng theo Mã đơn hàng
- Quản lý Đơn hàng theo khách hàng
- Quản lý Đơn hàng theo Sản phẩm
- Quản lý Danh sách Đơn hàng đã xóa  
- Thông tin sản phẩm 
- Nguyên vật liệu 
- Tạo ghép đơn hàng có sẵn để tiết kiệm chi phí
 
Quản lý Công nợ
Quản lý Công nợ

Quản lý công nợ giúp doanh nghiệp theo dõi tất cả các khoản...

Quản lý công nợ giúp doanh nghiệp theo dõi tất cả các khoản công nợ phải thu, phải trả... Quản lý công nợ tốt giúp doanh nghiệp chủ động được dòng tiền, giảm các khoản công nợ quá hạn, công nợ khó đòi,…
Quản lý Nhà cung cấp
Quản lý Nhà cung cấp

Modul này cho phép người dùng quản lý thông tin của các...

Modul này cho phép người dùng quản lý thông tin của các Nhà cung cấp về: Giấy in, mực, gia công, vận chuyển.
- Quản lý thông tin nhà cung cấp
- Cài đặt loại gia công cho từng nhà cung cấp

Quản lý Sản phẩm
Quản lý Sản phẩm

Quản lý sản phẩm cho phép người dùng quản lý thông tin sản...

Quản lý sản phẩm cho phép người dùng quản lý thông tin sản phẩm với các chức năng thêm mới, sửa, xóa, khai báo kích thước, định lượng và các loại gia công có thể sử dụng cho từng loại sản phẩm như:

- In bao bì - In hóa đơn - In tờ rơi
- In hộp carton - In túi giấy - In lịch tết
- In catalogue - In kẹp file - In sách...
- In phong bì - In card  

Quản lý Người dùng
Quản lý Người dùng

Hệ thống cho phép cho phép người quản trị thiết lập quyền...

Hệ thống cho phép cho phép người quản trị thiết lập quyền truy cập cho từng người dùng hệ thống, người dùng được cấp quyền hạn chế sẽ chỉ truy cập được các module được cấp phép
Quản lý Hoa hồng nhân viên
Quản lý Hoa hồng nhân viên

Cho phép thiết lập phần trăm hoa hồng cho nhân viên phụ...

Cho phép thiết lập phần trăm hoa hồng cho nhân viên phụ trách cho từng đơn hàng.
Quản lý Hoa hồng khách hàng
Quản lý Hoa hồng khách hàng

Dễ dàng cập nhật phần trăm hoa hồng cho khách hàng trong...

Dễ dàng cập nhật phần trăm hoa hồng cho khách hàng trong từng đơn hàng một cách linh hoạt
Quản lý Chất liệu giấy
Quản lý Chất liệu giấy

Hệ thống cho phép quản lý danh sách các chất liệu giấy sẽ sử...

Hệ thống cho phép quản lý danh sách các chất liệu giấy sẽ sử dụng, thiết lập cho từng nhà cung cấp và sản phẩm, hỗ trợ cho việc khởi tạo đơn hàng nhanh và chính xác hơn
Quản lý Định lượng
Quản lý Định lượng

Phần mềm cho phép tùy biến các định lượng khác nhau như...

Phần mềm cho phép tùy biến các định lượng khác nhau như giấy, mực, gia công.
Quản lý Khổ máy in
Quản lý Khổ máy in

Quản lý các khổ máy in sử dụng cho việc tính chi phí đầu vào...

Quản lý các khổ máy in sử dụng cho việc tính chi phí đầu vào cho từng đơn hàng
Tính giá in tối ưu
Tính giá in tối ưu

Hệ thống tự động tính khổ máy, khổ giấy nào mang lại hiệu...

Hệ thống tự động tính khổ máy, khổ giấy nào mang lại hiệu quả nhất (automatic). Ngoài ra người dùng vẫn có thể tự bình bản thủ công (manual) ngay trên phần mềm một cách hiệu quả.
Quản lý Loại gia công
Quản lý Loại gia công

Dễ dàng thiết lập loại gia công phù hợp cho từng loại sản...

Dễ dàng thiết lập loại gia công phù hợp cho từng loại sản phẩm.
Báo cáo
Báo cáo

- Báo cáo chi phí vận chuyển theo tháng - Báo cáo danh sách...

- Báo cáo chi phí vận chuyển theo tháng
- Báo cáo danh sách đơn hàng theo khách hàng
- Báo cáo danh sách đơn hàng theo sản phẩm
- Báo cáo danh sách hoa hồng nhân viên
- Báo cáo doanh thu công ty
- Báo cáo lợi nhuận công ty
- Biểu đồ doanh thu, tăng trưởng
Đơn Giá (VNĐ/ngày)

Chưa VAT

33,300 đ
Miễn phí
Thành tiền (VNĐ)

Chưa VAT

10
Yêu cầu của bạn đã được gửi đến quản trị Website. Quản trị viên sẽ liên lạc lại với bạn trong thời gian sớm nhất.
Yêu cầu của bạn đã được gửi đến quản trị Website. Quản trị viên sẽ liên lạc lại với bạn trong thời gian sớm nhất.